mHE Crkvina

mHE Crkvina, naselje Očauš, opština Teslić, Snaga 250 kW,