Izrada 5 mihi hidrolektrana je u izradi i to:

mHE Grabovica, Bratunac

mHE Mlečva, Bratunac

mHE Demićka, Kotor Varoš

mHE Sitonija, Gradiška

mHE Golubača, Gradiška